Šestnásť vozidiel na troch parkovacích miestach = parkovacie veže
efektívne riešenie vašich problémov

Vďaka svojej konštrukcii dokážu parkovacie veže vyriešiť hneď viacero problémov, s ktorými dnes mestá a firmy bojujú, zároveň poskytujú viacero výhod aj samotným užívateľom.

Výhody pre mestá a firmy

01
- Zvýšenie parkovacích kapacít bez potreby zväčšovania zastavanej plochy na ploche troch parkovacích miest je totiž možné umiestniť vežu s kapacitou 16 až 20 vozidiel.
02
- Môžu slúžiť aj ako zachytávače dažďovej vody
03
- Vďaka vhodnému oplášteniu a redukcii asfaltových plôch prispievajú k zníženiu prehrievania sa miest
04
- Pri správnom umiestnení je možné vďaka nim zvýšiť kumulovanie elektrickej energie s obnoviteľných zdrojov
05
- Ich konštrukcia umožňuje vybudovať aj efektívny spôsob AC nabíjania viacerých vozidiel, bez extrémneho zaťaženia stávajúcej elektrickej siete

Výhody pre užívateľov

01
- Zásadným spôsobom je znížené riziko odcudzenia alebo vykradnutia vozidla
02
- Znižuje sa riziko poškodenia vozidla pri parkovaní, či iným účastníkom dopravy
03
- V zimnom období odpadá nutnosť očisťovania vozidla od snehu
04
- V lete nedochádza k extrémnemu prehrievaniu vozidla pod priamym slnkom
05
- Vozidlo je možné napojiť aj na externý elektrický zdroj, či už pre nabíjanie elektro vozidiel, alebo pre pohon nezávislého elektrického vyhrievania

ED Assist s.r.o.Mobil: +421 911 915 308